NPOI

npoi.zip (120,3 MB)

.net port of Apache POI